Teorie Spiskowe Wikia
Advertisement

Projekt Y-


Obecnie dzieje się coś co mało ludzi zauważa, choć problem będzie dotyczyć wszystkich.

Na świecie zauważyć można stopniową depopulację, współczynnik fr musi wynosić 2.1 by nastąpiła zastępowalność pokoleń, obecnie w ponad połowie państw ten współczynnik jest bardzo niski ( np. w polsce 1.4 (2020)), problem będzie tylko bardziej i bardziej uciążliwy jeśli z tym nic nie zrobimy. W tej kwestii można posłużyć się wynikami esperymentu calhouna, obecnie jesteśmy w końcowej fazie etapu C. problem ma pozytywną opinię wśród pewnych osób wpływowych i jest potęgowany np. poprzez popularyzację środowisk lgbt które owszem istniały zawsze aczkolwiek nie w takiej ilości (są przypadki osób co sobie wmawiają odmienność seksualną ://) więc jeśli to czytasz to wiedz że trzeba coś z tym zrobić, nie jesteś sam.


2020, Emperor

Advertisement